Výpočet straty vodičov pri prevádzke ostrovných domov

Elektrické vlastnosti vodiča (Meď Cu) Časti elektrárne napojenej na jednu vetvu
[ μΩ/m ]
Elektrické vlastnosti vodiča (Meď Cu) ρ20Teplotný koeficient   -   α
[ 1/°C ]
Výkon zariadenia   -   Wp Časti elektrárne napojenej na jednu vetvu
[ W ]
Napätie pod záťažou - U max. Časti elektrárne napojenej na jednu vetvu
[ V ]
Dĺžka vodiča   -   L
[ m ]
Prierez vodiča /plánovaný/ - S (Zvoliť najbližší vyšší podľa katalogu)
[ mm2 ]
Teplota vodiča pri pretekaní prúdu   -   t
[ °C ]
PRÚD PRETEKAJÚCI CEZ VODIČ  -   I (Vystupujúci z posudzovanej časti elektrárne)
[ A ]
ODPORÚČANÝ PRIEREZ VODIČA   -   S (zodpovedá pre D = I/10)
[ mm2 ]
ODPOR VODIČA pri t   -   Rt
[ Ω ]
POKLES NAPäTIA NA VODIČI   -   U strat. = Rt x I
[ U ]
STRATA VÝKONU VO VODIČI   -   P strat. = U strat. x I
[ W ]
STRATA VÝKONU VO VODIČI   -   vyjadrená v %
[ % ]

Ceny vodičov

Typ vodiča
Jednotková cena [ €/bm ]
Dĺžka 2-linky [ bm ]
výsledná cena [ € ]
SOL 4mm2
SOL 6mm2
SOL 10mm2
CYA 16mm2
CYA 25mm2
CYA 35mm2
CYA 50mm2
CYA 70mm2
* povinné

TOP