NOCT kalkulačka

NOCT – menovitá prevádzková teplota článku (Hodnota uvedená v datasheet panelov/modulov)
[ °C ]
Teplota okolitého vzduchu - t (Časti elektrárne napojenej na jednu vetvu)
[ °C ]
Intenzita slnečného žiarenia - G (Možno použiť lux-meter a prepočítať na mW/cm2)
[ mW/cm2 ] ]
Prevod lux na W/m2 – orientačný
Osvetlenie
[ lux ]
Intenzita slnečného žiarenia - G
[ mW/cm2 ]
TEPLOTA FV PANELU po prepočte
[ °C ]
* povinné

TOP